Nadając specjalne cookie OPTOUT, informujesz nas, że nie chcesz uczestniczyć w naszych badaniach. Jeżli Twoja przeglądarka ma nadane cookie OPTOUT, nie otrzymasz od nas żadnych zaproszeń do wypełnienia ankiety.

Zwróć uwagę, by nie skasować cookie OPTOUT (np. skasowanie przez wybór odpowiedniej opcji przeglądarki, reinstalacja przeglądarki czy systemu operacyjnego, użycie programu typu anonimizer), bo tylko przeglądarki z istniejącym cookie OPTOUT nie są uwzglądniane w badaniach. Jeżli cookie OPTOUT zostanie skasowane, możesz je nadać ponownie.


     | Polityka prywatności | Kontakt