W badaniach realizowanych przez firmę Gemius SA wykorzystywana jest technologia cookies. Dziêki mechanizmowi cookies możliwe jest rozróżnienie przeglądarek używanych przez internautów, odróżnienie użytkowników (cookies) nowych od powracających, łączenie odsłon w wizyty, tworzenie rankingów systemów operacyjnych itp.

Nadając specjalne cookie OPTOUT zaznaczasz, że nie chcesz uczestniczyć w badaniach realizowanych przez Gemius. Jeśli Twoja przeglądarka ma nadane cookie OPTOUT, to wówczas nie poznamy żadnych szczegółów Twoich wizyt na badanych stronach internetowych.

Należy zwrócić uwagę by nie skasować cookie OPTOUT (np. skasowanie przez wybór odpowiedniej opcji przeglądarki, reinstalacja przeglądarki czy systemu operacyjnego, użycie programu typu anonimizer), bo tylko przeglądarki z istniejącym cookie OPTOUT nie są uwzględniane w badaniach.

Jeśli cookie OPTOUT zostanie skasowane, to możesz go nadać ponownie.

©2020 Gemius SA      Polityka prywatności    Kontakt